Englishnederlands

Satsang agenda Jan Kersschot

websites: www.kersschot.com

datum locatie Tijd Informatie
zondag 6 oktober 2019 Maaseik Dialoog met Jan Kersschot Nav het boek “Golf en oceaan” 10:30-17:00 e-mail

Dialoog met Jan Kersschot

Nav het boek “Golf en oceaan”

zondag 6 oktober 2019: 10:30-17:00

regio Maaseik

Prijs: inclusief volledig diner €40,- Zonder diner €30,-

Info en inschrijven: g.vaneenbergen@home.nl

Boeken

Jan Kersschot Jan KersschotGolf en oceaan

De schijnbare reis om innerlijke vrede te vinden in een betere toekomst is een typisch kenmerk van de spirituele zoeker. We hebben allemaal op een bepaald moment de vraag gesteld: "Wie ben ik?" En "Waarom ben ik hier?". Dergelijke vragen veronderstellen het bestaan van een ‘ik’ die op zoektocht moet vertrekken met als doel een hoger niveau te ervaren. Waar deze gedachten vandaan komen en hoe deze onze denkpatronen beïnvloeden, is de essentie van dit boek van Jan Kersschot.
Wat hier en nu is, is "grenzeloze energie", "eindeloos licht", "ongebroken uniciteit".
Dit korte boek is verrassend levendig, wijzend naar het onderliggende wonder van “gewoon Zijn”. Het Zijn is oneindig en allesomvattend, en de lezer wordt gewezen op de altijd aanwezige werkelijkheid van Eenheid. Jan schrijft bondig en duidelijk, waardoor het voor de hand liggende kan schitteren.

Christina en Graham Todd, april 2019

Minder ego, meer vredeMinder ego, meer vrede
Samsara 2018
€ 17,90

Non-dualiteit gaat ervan uit dat de werkelijkheid – dat wat is – ondeelbaar is. Dit klinkt mooi, maar heeft dit inzicht ook praktische gevolgen? Non-duaal inzicht houdt bij voorbeeld in dat het niet nodig is om als persoon steeds etiketten te kleven op wat er wordt waargenomen.

Het wezenlijke mag dan wel ondeelbaar zijn, het menselijke voelt helemaal anders aan. Ons lichaam is duidelijk gescheiden van de anderen, toch? Zo voelt het inderdaad aan, maar het lichaam zelf is niet zo direct een probleem. Onze gedachten en gevoelens over onszelf en over de anderen is een ander verhaal. En al die stemmen in ons hoofd mogen we best eens grondig onderzoeken. Is het nodig om die stemmen en de bijhorende verhalen te blijven geloven?

Het gevoel een afgescheiden entiteit te zijn – de identificatie met het ego – is bij nader onderzoek niet meer dan een gedachte welke af en toe verschijnt. Het ego is er dus wel, het kan zelfs nuttig zijn om te functioneren in de maatschappij, maar wanneer we inzien dat het niet meer is dan een concept, verliest het zijn centrale positie en zijn macht. Het ego wordt gedegradeerd van dictator tot figurant.

Eén zijn Eén Zijn Thuiskomen bij je Zelf Één zijn maakt gebruik van woorden om je te leiden voorbij de woorden. Wijzend naar de directe beschikbaarheid van Bevrijding, is dit een uitnodiging om Thuis te komen bij je grenzeloze Zelf. Wanneer je wakker wordt uit jouw dagdroom, wordt de innerlijke stem stil en alles wat er dan over blijft is Bewustzijn dat van zichzelf bewust is. Het feit dat je deze woorden kan lezen betekent dat je bewust bent. Dit bewustzijn is de essentie van jouw bestaan. En het bewustzijn als dusdanig herkennen is de sleutel om al jouw geloofssystemen te ontmaskeren. Wanneer al jouw verwachtingspatronen in twijfel worden getrokken, zal je merken dat jij zoals je nu bent precies bent zoals je moet zijn. In tegenstelling met wat sommige religies suggereren, is er niets mis met jou. Nu, op dit moment, ben jij al een unieke expressie van het Oneindige. Als je dat ziet, kan dit inzicht je misschien bevrijden van het juk van de religieuze tradities. En dit boek nodigt je uit om dit heel concreet te onderzoeken. Misschien ben je nooit zo dicht bij je ware Natuur geweest. En toch is het allemaal heel gewoon. Want als het Oneindige zonder grenzen is, moet Het overal aanwezig zijn. De Eenheid is er al. Met als logisch gevolg dat je nergens naartoe kan gaan om Het te vinden. Je kan Het niet projecteren in een of andere ideale toestand in een imaginaire toekomst. Met andere woorden, er is niets dat bereikt moet worden. Wanneer je dat door hebt, kan dat het einde betekenen van jouw spirituele zoeken. En dan valt er niets meer te vertellen. JAN KERSSCHOT is geboren in 1960, woonachtig in België en werkzaam als arts. Van hem verscheen ook Het is zoals Het is, gesprekken over Eén Zijn. De auteur geeft regelmatig lezingen in binnen- en buitenland.
Eén Zijn bol.com Ankh Hermes Kindle

Het is zoals het is Het is zoals Het is Gesprekken over Eén Zijn met Eckhart Tolle, Tony Parsons, Wayne Liquorman, U.G. Krishnamurti, Chuck Hillig, Douglas Harding, Mira Pagal, Mike McCloskey en anderen Woorden en ervaringen zijn nuttige richtingwijzers, maar de ware spirituele spiegel is Zijn. Dit Zijn is altijd en overal beschikbaar, maar je bent zo gefascineerd door de beelden van jouw levensverhaal dat je het Licht in de beelden niet herkent. ‘Het’ is te dichtbij om het te zien of te voelen. Tegelijkertijd is Het overal en daarom ook onmogelijk om te omvatten of te begrijpen. In toegankelijke taal legt de auteur uit hoe je vastzitt in je eigen geloofssystemen, tot je ziet dat je je ware natuur nooit bent kwijtgeraakt. Als je op zoek bent naar het Universele, moet dat overal zijn, niet alleen in het heilige of in het spirituele. Nu op dit moment, zoals je nu bent, ben je al een volwaardige expressie van het Zijn. Eenvoudigweg omdat je het bent. Als je dit begrepen hebt, wordt het duidelijk dat je ware natuur reeds voor honderd procent voorhanden is. Al jouw pogingen om Verlichting te bereiken bevestigen alleen maar jouw gevoel van afgescheidenheid – terwijl het Ene al voorhanden is. Het is zoals Het is doet verslag van een aantal boeiende gesprekken met verschillende spirituele leraren. Ieder gesprek kan voor de lezer een bron van herkenning zijn. Sommige passages zijn uitdagend, sommige ideeën zullen weerstand oproepen, andere zullen bevestigen wat je als kind al wist. JAN KERSSCHOT is geboren in 1960, woonachtig in België en werkzaam als arts. Van hem verscheen eerder Eén Zijn,thuiskomen bij jezelf. De auteur geeft regelmatig lezingen in binnen- en buitenland.
Het is zoals het is bol.com Ankh Hermes Kindle

Interview door Patrick Kicken

jan-kersschot.jpg